Välkommen till Scandlight

Scandlight 2018 – The Art of Light

Den 4 – 6 juni 2018 arrangeras Scandlight för femte gången. Denna gång blir detta symposium ett möte för ljusdesigner och video/projektions designer från hela världen verksamma inom scenkonst, TV, event och miljöljusområdet med syftet att undersöka gränslandet mellan ljus och digital design.

Scandlight anordnades första gången 2006 och riktade sig då till ljussättare inom teater och TV området. Uppföljaren Scandlight 2009 hade underrubriken ”I gränslandet” vidgade blicken från Malmö över Öresund till Danmark genom att samla såväl ljussättare inom scenkonstområdet som ljussättare inom arkitektur. Scandlight 2012 benämndes FUSE – Future use of Sourse Equipment och syftade till att förstå hur framtiden ljusutrustning kommer att utvecklas och påverka vårt framtida ljussättningsarbete.

Till dig som är verksam ljusdesigner;
Reservera tiden 4 – 6 juni 2018 för att i Malmö, Sverige, delta i Scandlight 2018 – The Art of Light.
Till dig som forskar, utvecklar eller tillverkar den typ av utrustning som du tror kommer vara en viktig del av den framtidens ljussättning – tveka inte att höra av dig till oss! Du kanske sitter inne med en viktig pusselbit för vår förståelse för hur framtiden kommer att gestalta sig!

Konferensen riktar sig även till internationella deltagare och av den anledningen kommer alla föredrag att hållas på engelska.

Arrangör:
Svenska Ljussättarföreningen – SLF www.svenska-ljus.se